Subvenții directe în valoare de 12,4 milioane EUR pentru viticultori

Comisia Europeană a aprobat o schemă românească în valoare de 12,4 milioane EUR (59,5 milioane RON) pentru sprijinirea producătorilor de vin, afectați de pandemia de coronavirus. Se preconizează că peste 1.000 de producători vor beneficia de această schemă.

Ajutorul nu va depăși 100.000 EUR per beneficiar care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole și se acordă cel târziu până la 31 decembrie 2020.

Sprijinul public se va acorda sub formă de subvenții directe. Schema este menită să răspundă nevoilor de lichidități ale viticultorilor și să garanteze că aceștia își pot continua activitățile și își pot păstra locurile de muncă.

Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile prevăzute în cadrul temporar.

Pe această bază, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat. Mai multe informații cu privire la cadrul temporar și la alte măsuri luate de Comisie pentru a aborda consecințele economice ale pandemiei de coronavirus sunt disponibile aici.

Versiunea neconfidențială a deciziei va fi disponibilă cu numărul de caz SA.59520 în Registrul ajutoarelor de stat, pe site-ul Comisiei dedicat Concurenței, de îndată ce vor fi fost soluționate eventualele probleme legate de confidențialitate.