Acasă Politica de Confidentialitate

Politica de Confidentialitate

Obiectivul principal al societății S.C. CONTENT PLUS S.R.L., prin brand-ul Modern Buyer, (în continuare, Societatea) este să asigure confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În consecință, acordăm o importanță sporită regulilor și principiilor rezultate din interpretarea Regulamentului (UE) 2016/679 vizând protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și, în special, privind libera circulație a acestor date. Vă rugăm să citiți cu atenție prezenta politică, deoarece prin intermediul acesteia urmărim să vă oferim informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție și modul în care acestea vor fi prelucrate de noi (Societatea).

Conform definiției Regulamentului, datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici sale fizici, psihologici, mentali, privind identitatea economică, culturală sau socială.

Prezenta politică de confidențialitate cu privire la datele personale vizează datele clienților noștri/partenerilor/colaboratorilor de afaceri, altor persoane de contact, precum și ale reprezentanților acestora, și se aplică informațiilor colectate prin intermediul site-ului nostru, respectiv https://modernbuyer.ro/,  precum și tuturor celorlalte date personale colectate prin intermediul e-mail-ului sau prin alte contacte off-line. Prezenta politica de confidențialitate descrie:

 • categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm;
 • scopurile și temeiurile pentru care colectăm și utilizăm datele dvs. cu caracter personal;
 • durata prelucrării acestor date;
 • drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modalitatea în care le puteți exercita;
 • destinatarii cărora le putem dezvălui datele personale;
 • contact și întrebări.

Vă informăm că procesul de colectare a datelor cu caracter personal este realizat cu respectarea principiilor legalității, transparenței și corectitudinii, în două moduri specifice:

 • când navigați pe site-ul: https://modernbuyer.ro/sunt furnizate broswer-ul de pe care ne-ați vizitat și adresa de IP a calculatorului dumneavoastră.
 • prin completarea de formulare sau la transmiterea de e-mail-uri, inclusiv în procesul plasării de comenzi pentru produsele noastre, în calitate de publicație online, ori când dumneavoastră solicitați informații despre acestea.

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru realizarea obiectului de activitate al societății noastre, prin brandul Modern Buyer, care este publicație online. Obiectul de activitate constă în următoarele: livrare de newsletter de două ori pe săptămână pentru abonații publicației Modern Buyer; organizarea conferințelor și a altor tipuri de evenimente de business; oferirea serviciilor de analiză și monitorizare de piață pentru diverse industrii; livrarea publicației prin intermediul formularului online.

 

Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm

 1. În raporturile cu abonații noștri la newsletterele publicației

Societatea noastră colectează doar date cu caracter personal asociate abonaților– persoane fizice și persoane juridice (prin reprezentanții acestora- care sunt/ nu sunt clienții noștri), aceste date personale fiind legate strict de aspecte şi criterii comerciale. În operațiunea de transmitere de newslettere  colectăm doar adresele de e-mail ale abonaților precum și numele și prenumele (doar în situațiile în care adresele de e-mail sunt compuse inclusiv din nume și prenume), afiliate numelor companiilor în cadrul cărora activează. Newsletterele publicației noastre se transmit către abonați cu o periodicitate de maxim două ori pe săptămână. Pentru newsletterele pe care le transmitem am obținut consimțământul explicit al abonaților. Persoanelor cărora nu au consimțit să primească newsletter am încetat să le transmitem și, pe această cale, vă informăm că vă puteți retrage oricând consimțământul privind primirea newsletterelor prin accesarea link-ului cu Dezabonare.

 1. În raporturile cu clienții noștri
 2. În scop de organizare de evenimente de business (conferințe, seminarii de profil, etc.) prelucrăm următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele participanților la evenimente (și organizațiile în care sunt activează), adresele de e-mail, nr. de telefon fix/mobil (la care pot fi contactați-majoritatea sunt numerele de contact pentru telefoanele de serviciu) și funcțiile pe care aceste persoane le ocupă în cadrul organizațiilor. Temeiul acestor prelucrări îl constituie încheierea/executarea contractelor.
 3. B. În scop de oferire de servicii de analiză și monitorizare de piață pentru diverse industrii prelucrăm următoarele date cu caracter personal: nume și prenume reprezentant al companiei care optează pentru serviciul oferit de noi, numele și prenumele precum și numărul de contact al reprezentantului-persoana de contact în decizia de business din cadrul companiei, funcțiile acestora, adresa companiei respective afiliată persoanelor fizice cu care colaborăm din companie. Analizele de piață/rapoartele de monitorizare sunt elaborate în scop de cercetare și în scop statistic pentru anumiți clienți, la cerere și contra cost, astfel încât temeiul prelucrării este conferit de încheierea sau executarea unui contract.
 4. C. În scop de redactare de articole contactăm, de regulă, manageri din diverse industrii pentru a ne acorda interviuri sau aceștia ne contactează pe noi. Aceste persoane sunt apelate strict în virtutea funcțiilor pe care le ocupă. Datele pe care le prelucrăm sunt: nume, prenume, funcție, număr de contact, e-mail, numele companiei în care activează. În cadrul interviurilor persoanele fizice ne comunica din proprie inițiativă și aspecte referitoare la vechimea lor într-o anumita industrie sau alte elemente ce țin de experiența lor profesională. Obținem datele cu caracter personal ale persoanelor intervievate din cărțile de vizită pe care le obținem la conferințele/seminariile și alte evenimente pe care le organizăm sau la care participăm.

Vă informăm asupra faptului că numele de utilizator și parolele necesare înregistrării/autentificării pe site-ul https://modernbuyer.ro/ sunt date cu caracter personal prelucrate în baza consimțământului dvs., iar dvs. aveți în orice moment posibilitatea să ne solicitați, prin completarea și transmiterea formularului de exercitare a drepturilor persoanelor vizate, ștergerea acestor date.

 

Scopurile și temeiurile pentru care colectăm și utilizăm datele dvs. cu caracter personal

Vom utiliza aceste date cu caracter personal exclusiv în scop contractual, pentru transmiterea de informații comerciale și tehnice, oferte, confirmări de primire a solicitărilor de analize/monitorizări/publicații, situații financiare în legătură cu raporturile contractuale (facturi scadente), etc. În concret, scopurile prelucrării au în vedere:

– cereri de oferte/comenzi: utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a finaliza și administra cererile/comenzile dumneavoastră care se referă, în principiu la următoarele: confirmări de plată/de prezență pentru participarea la conferințe, confirmări de plată pentru achiziția publicaților/analizelor/rapoartelor de monitorizare;

– serviciul de răspuns la eventuale solicitări/întrebări privind participarea la evenimente/realizarea analizelor sau a rapoartelor de monitorizare: utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a vă oferi serviciul clienți, pentru a soluționa și a vă răspunde în timp util la întrebările, sau solicitările dumneavoastră, în funcție de canalul de comunicare prin care ne contactați (telefonic/e-mail);

– alte comunicări: vor exista situații în care vom lua legătura prin e-mail, poștă, telefon, în funcție de datele de contact pe care dvs. doriți să ni le transmiteți. Ar putea exista o serie de motive pentru aceste comunicări: pentru a vă confirma primirea unei plăți sau pentru a vă confirma prezența  reprezentanților anumitor companii la conferințe, de a vă notifica în legătură cu primirea unei comenzi etc.;

– motive de natură juridică: în anumite situații va trebui să utilizăm datele personale furnizate pentru a soluționa disputele juridice sau reclamațiile, în măsura în care acest lucru este prevăzut de dispozițiile legale aplicabile.

Vă informăm asupra faptului că, dacă vom utiliza mijloace automate pentru a prelucra date cu caracter personal care produc efecte juridice sau vă afectează într-un mod substanțial, vom implementa și măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile, inclusiv dreptul de a obține o intervenție umană.

Având în vedere scopurile expuse mai sus, temeiul legal în virtutea căruia vă prelucrăm datele cu caracter personal este cel de executare a unui contract în care dumneavoastră sunteți parte sau în demersurile cu privire la încheierea unui contract. De exemplu, dacă utilizați serviciile noastre pentru a face o cerere sau o comandă online, vom utiliza datele dumneavoastră personale pentru a ne îndeplini obligația de a finaliza și administra această cerere ori comandă, în baza contractului pe care îl avem/îl vom încheia cu dumneavoastră sau a formularului de comandă.

 

Durata prelucrării acestor date

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare. În cazul în care, după expirarea duratei stabilite, societatea noastră va stabili și documenta că are ca temei un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens. Vom păstra datele cu caracter personal ce rezidă din cuprinsul analizelor/rapoartelor de monitorizare pe o perioadă de minim 10 de ani în scop statistic. Pentru noi aceste analize/rapoarte de monitorizare sunt importante pentru predictibilitatea anumitor industrii și, în consecință, pentru a ne desfășura activitatea în bune condiții.

 

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modalitatea în care le puteți exercita

Conform dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care Societatea o realizează:

 1. a) dreptul de acces: puteți obține de la Societate confirmarea că prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării, cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționarea prelucrării. Acest drept vă permite să obțineți gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și, contra cost, orice copii suplimentare.
 2. b) dreptul de rectificare a datelor: aveți posibilitatea să solicitați Societății să modifice datele dumneavoastră cu caracter personal incorecte ori, după caz, să completeze/actualizeze datele care sunt incomplete.
 3. c) dreptul la ștergere: aveți posibilitatea de a solicita Societății ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când: acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-a colectat și le prelucrează; v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în situațiile în care consimțământul a fost necesar și manifestat expres de dumneavoastră și societatea nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.
 4. d) retragerea consimțământului: aveți posibilitatea de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ.
 5. e) dreptul de opoziție: aveți posibilitatea să vă opuneți oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societății din motive care țin de situația dumneavoastră specifică.
 6. f) restricționare: aveți posibilitatea de a solicita Societății să restricționeze prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă: contestați corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care îi permite Societății să verifice exactitatea datelor contestate; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; datele nu mai sunt necesare prelucrării de Societate, dar dumneavoastră le solicitați pentru acțiune în instanță; în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se va verifica dacă drepturile legitime ale Societății în calitate de operator prevalează asupra drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată.
 7. g) dreptul la portabilitate: dacă Societatea prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate, aveți posibilitatea de a solicita, în condițiile legii, să furnizeze datele dumneavoastră cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă veți solicita acest lucru Societatea poate să transmită datele dumneavoastră cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic și dacă această este o măsură proporțională în raport cu bugetul și schema de personal a Societății.
 8. h) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri;
 9. i) dreptul de a vă adresa justiției: dreptul la o cale de atac judiciară;
 10. j) dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere: aveți posibilitatea de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal dacă dumneavoastră considerați că v-au fost încălcate drepturile (Autoritatea în România fiind A.N.S.P.D.C.P.) potrivit dispoziţiilor art. 77 din Regulament. Veți regăsi datele de contact ale ANSPDCP la adresa web: http://www.dataprotection.ro/, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

 

În cazul în care dumneavoastră doriți să vă exercitați unul/mai multe din drepturile pe care le aveți cu privire la datele cu caracter personal ce vă aparțin ne puteți contacta prin poștă/curier. Puteți transmite cererile privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate  de prelucrarea (cererile vor fi scrise, datate și semnate, adresate, potrivit art. 38 alin. (4) din RGPD, persoanei responsabile cu protecţia datelor, din cadrul S.C. Content Plus S.R.L.) la adresa de corespondenţă: Șoseaua Iancului nr. 48, Clădirea Metalurgica, etaj 2, camera 6, Sector 2, București, în atenția Dnei Maria Hurduc.

 

În situația în care considerați că drepturile dvs. nu au fost respectate ori aveți întrebări legate de confidențialitatea datelor personale, vă sfătuim să vă adresați responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal la adresa de e-mail: maria.hurduc@modernbuyer.ro.

Prima solicitare de exercitare a drepturilor dumneavoastră este gratuită. Ne rezervăm însă dreptul să respingem solicitările din partea dumneavoastră care se repetă în mod neîntemeiat, care necesită un efort tehnic excesiv din partea Societății (de exemplu dacă ne solicitați să dezvoltăm un nou sistem sau să modificăm substanțial o practică încetățenită la nivel de Societate) ori care periclitează confidenţialitatea datelor cu caracter personal a altor persoane.

 

Destinatarii cărora le putem dezvălui datele personale

Ne angajăm să nu dezvăluim nici un fel de date cu caracter personal despre dumneavoastră către terțe părți fără a primi mai întâi consimțământul expres al dumneavoastră în această privință.

Totuși, vom divulga date cu caracter personal către entități sau persoane din afara Societății în cazul în care considerăm, cu bună-credinţă, că dezvăluirea acestor date personale este o acțiune necesară, în mod rezonabil, pentru:

 1. respectarea legilor aplicabile, a reglementărilor, a procedurilor legale sau a solicitărilor venite din partea unor instituții/autorități publice;
 • punerea în aplicare a Regulamentului și a dispozițiilor legale adiacente, inclusiv investigarea posibilelor încălcări ale acestora;
 1. detectarea, prevenirea sau combaterea în alt mod a fraudei, a problemelor de securitate sau de ordin tehnic;
 2. protejarea împotriva încălcării drepturilor, proprietăţii sau siguranţei Societății, a dumneavoastră sau a publicului, în conformitate cu dispozițiile legale.

De asemenea, anumite date cu caracter personal vor fi transferate în virtutea relațiilor contractuale pe care le derulăm cu operatori din Uniunea Europeană și Republica Moldova. De exemplu, atunci când ne adresăm unor anumiți producători din Republica Moldova le vom transmite datele de contact ale reprezentanților marilor retaileri din România, pentru a-i pune pe aceștia în legătură directă. Aceste operațiuni se vor derula numai după obținerea consimțământului persoanelor vizate, respectiv a reprezentanților din cadrul retailerilor și producătorilor.

 

Actualizări ale politicii de confidențialitate

Prezenta politică de confidențialitate poate fi actualizată de către Societate, după cum se va dovedi necesar și se completează cu politica de cookie-uri și cu politica de Termeni și Condiții. Societatea se va asigura că respectiva actualizare este efectuată într-o manieră care asigură informarea corespunzătoare a dumneavoastră.

Versiune actualizată la data 27.06.2018.

 

 

ULTIMELE POSTARI

Penny România a încheiat anul 2023 cu o cifră de afaceri...

Penny România a încheiat anul 2023 cu o cifră de afaceri de peste 8,32 miliarde de lei, reprezentând un avans de 16% față de...