Cât de profitabilă este industria cultivatorilor români?

În prima sesiune a conferinței Ro-Fruits & Vegetables Show, Tudor Malearov – Business Development Manager, KeysFin a prezentat o analiză a profitabilității industriei cultivatorilor români.

Potrivit analizei, cifra de afaceri a cultivatorilor de plante nepermanente (inclusiv legume) a crescut marginal față de 2017 și a fost cu 5,4% peste nivelul din 2014 (în baza datelor extrase în octombrie 2019). Pentru anul 2019, KeysFin estimează un avans de aproape 4% la aproximativ 20,8 miliarde de lei.


Numărul de companii care și-au raportat rezultatele anuale a scăzut marginal față de anul anterior și a fost cu 18% peste nivelul din 2014, la 10 mii de companii în 2018.
Numărul insolvențelor a scăzut cu 21% față de 2017 și este cu 28% sub nivelul din 2014, la 123 în 2018, iar pe fondul decelerării economice, KeysFin estimează o stabilizare a indicatorului în 2019 în jurul nivelului înregistrat anul trecut.


Din perspectivă județeană, Călărași conduce cu o cifră de afaceri de 1,9 miliarde de lei
(9,4% din total), urmat de județele Timiș (1,5 miliarde de lei), Constanța (1,5 miliarde de lei), Brăila (1,2 miliarde de lei) și Dolj (1,1 miliarde de lei). Împreună, primele cinci județe au generat peste o treime (36%) din cifra de afaceri a cultivatorilor de plante nepermanente (inclusiv legume) în 2018.

Industria cultivatorilor de plante nepermanente (legume și rădăcinoase inclusiv) a cuprins aproape 10 mii de companii în 2018, dintre care: 4 companii mari, 98 medii, 975 mici și 8,7K micro. Cea mai mare pondere din cifra de afaceri a fost generată de microîntreprinderi (41% din total). Cu toate acestea, peste 20% (1.994) au avut cifra de afaceri din 2018 egală cu zero.

Numărul mediu de angajați din cultivarea plantelor nepermanente a scăzut cu 7% față de 2017 și a fost cu 2% peste nivelul din 2014, la 42,9 mii în 2018 (în baza datelor extrase în octombrie 2019.

Rezultatul net (profit net minus pierderea netă) al cultivatorilor de plante nepermanente (inclusiv struguri și fructe) a scăzut marginal față de 2017 și a fost cu aproape 260% peste nivelul din 2014, la 2,5 miliarde de lei în 2018. Profitul net al cultivatorilor de plante nepermanente (inclusiv struguri și fructe) a scăzut marginal față de 2017 și a fost cu 76% peste nivelul din 2014, la 2,9 miliarde de lei în 2018. Pentru 2019, analiștii KeysFin estimează o continuare a tendinței de creștere, la un profit net de peste 3,3 miliarde de lei.

Perioada medie de încasare a creanțelor este ridicată atât pentru cultivatorii de plante nepermanente cât mai ales în cazul celor de plante permanente, fiind peste nivelul din 2014, la 361 respectiv 832 de zile în 2018.

În cazul cultivatorilor de plante permanente cifra de afaceri a crescut tot cu 2% față de 2017 însă a fost cu 84% peste nivelul din 2014, la 1,5 miliarde de lei în 2018. Pentru 2019 analiștii estimează depășirea pragului de 1,6 miliarde de lei.

Numărul cultivatorilor de plante permanente care și-au raportat rezultatele anuale a crescut
marginal față de anul anterior și a fost cu 13% peste nivelul din 2014, la 1,9 mii de companii în 2018.


La nivelul cultivatorilor de plante permanente, județul Alba conduce cu o cifră de afaceri de 286 milioane de lei (20% din total, urmat de București (207 milioane de lei), Iași (185 milioane de lei), Vrancea (148 milioane de lei) și Prahova (80 milioane de lei). Împreună, primele 5 județe au generat două treimi (63%) din cifra de afaceri a cultivatorilor de plante permanente în 2018.

Industria cultivatorilor de plante permanente (inclusiv struguri și fructe) a cuprins aproape 1,9 mii de companii în 2018, dintre care: o companie mare, 15 medii, 96 mici și 1.782 micro. Cea mai mare pondere din cifra de afaceri a fost generată de companiile medii (45% din total). În acest caz, peste 41% (779) dintre companii au avut cifra de afaceri din 2018 egală cu zero.

Cultivatorii de plante permanente (inclusiv legume) au înregistrat un rezultat net negativ care a crescut cu 104% față de 2017 deși a fost cu 86% sub cel din 2014, la o pierdere de 13 milioane de lei în 2018.
Ceva mai accentuată a fost dinamica profitului net al cultivatorilor de plante permanente care a crescut cu 33% față de 2017 și a fost cu 94% peste nivelul din 2014, la 1,8 miliarde de lei în 2018.
Pentru 2019, analiștii estimează o continuare a tendinței de creștere, la peste 225 milioane de lei.

Datoriile comerciale au crescut cu 16% față de 2014, la 8,1 miliarde de lei în 2018 (au reprezentat 32% din totalul datoriilor) în cazul cultivatorilor de plante nepermanente în timp ce pentru cealaltă sub-categorie punctăm un avans mai accentuat de 177%, la 1,9 miliarde de lei (38% din totalul datoriilor).

Plățile restante s-au redus cu 12% comparativ cu 2014, la 2,5 miliarde de lei la 2018
(nepermanente). Aproape 62% dintre acestea au fost facturi restante față de furnizori. La nivelul cultivatorilor de plante permanente însă se observă o majorare a plăților restante cu 182%, la 1,3 miliarde de lei în 2018. 43% dintre acestea au fost facturi restante față de furnizori.

Notă: KeysFin este unul dintre cei mai importanți furnizori de soluții de business information din România, oferind informaţii despre firmele din România şi din străinătate prin intermediul unor instrumente dedicate. În analiza de față, KeysFin definește industria cultivatorilor români ca fiind formată din toate companiile care au ca domeniu principal de activitate unul dintre următoarele coduri CAEN:

  • cultivarea plantelor nepermanente (cereale, plante leguminoase, legume, trestie de zahăr, tutun, plante pentru fibre textile etc.): 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116 și 0119
  • cultivarea plantelor permanente (struguri, fructe, plante pentru prepararea băuturilor etc.): 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128 și 0129.
  • Datele utilizate în cadrul acestei analize sunt informațiile oficiale, neajustate, agregate, raportate de companii la Ministerul Finanțelor Publice (la sfârșitul perioadei).
    Toate informațiile sunt exprimate în lei dacă nu este altfel specificat (B=mld.=miliard,
    M=mil.=milion, K=mii).