Adela Jansen la conducerea Coaliției pentru Dezvoltarea României (CDR)

479
Adela Jansen

Adela Jansen va coordona activitatea Coaliției pentru Dezvoltarea României (CDR), în perioada iulie – decembrie 2018. Coordonarea CDR se face prin rotație, iar Adela Jansen, membră a conducerii Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză în România (CCIFER) preia această responsabilitate de la Dragoș Anastasiu președintele Camerei de Comerț Româno-Germane (AHK).

Principalele direcții de acțiune ale Coaliției în perioada mandatului Adelei Jansen vor urmări liniile strategice stabilite de CDR pentru anul în curs și anume:
 Creșterea competitivității pe piața muncii prin găsirea unor soluții de acoperire a deficitului de forță de muncă;
 Simplificarea și debirocratizarea în mod special a procedurilor administrative;
 Deblocarea unor proiecte concrete de investiții publice;
 Contribuția la stabilizarea cadrului fiscal.

În prima parte a anului, reprezentanții CDR au participat la consultări referitoare la modificări de acte normative. „Realizarea unui cadru legislativ clar, nu prin OUG, va da multă încredere mediului privat de a participa sau chiar de a iniția proiecte concrete în lunile care urmează”, a adăugat Adela Jansen, reprezentantul CDR.

În ceea ce privește problematica din domeniul pieței muncii, CDR a înaintat deja autorităților soluții concrete pe termen scurt referitoare la ajustarea cadrului legislativ existent. Cu sprijinul experților din companiile membre CDR, va fi realizat un studiu care va completa soluțiile proactive menite să micșoreze deficitul de forță de muncă, dar și decalajul dintre nevoia de competențe solicitate de mediul de afaceri față de ceea ce livrează școala. În același timp, studiul va propune măsuri concrete pentru a încuraja mediul de afaceri să investească în învățământ.