Cum pot fi aduși în țară lucrători străini, din afara spațiului UE

Ca posibilă soluție la criza forței de muncă de pe piața internă, l-am invitat pe dl Ionuț Cîrdei din cadrul Direcției pentru Imigrări a Municipiului București să ne prezinte care sunt condițiile care permit antreprenorilor români să angajeze în companiile lor cetățeni străini, din afara spațiului UE.

În prezentarea susținută în cadrul conferinței „Retail & HoReCa Distribution” organizată de publicația Modern Buyer la Sinaia, specialistul a precizat că la încadrarea în muncă a unui cetățean non-UE se parcurg de regulă trei paşi: obținerea unui aviz de angajare sau detașare, după caz, de care este responsabil angajatorul; obținerea unui permis de lungă ședere și a unui permis de ședere, de care este responsabil angajatul.

Cum obține un angajator avizul de angajare/detașare a unui lucrător străin?
Antreprenorul care doreşte să încadreze în muncă un străin va face dovada bonităţii din mai multe puncte de vedere (fiscal, penal, activitate propriu – zisă), astfel încât să fie eliminate posibilele abuzuri la care poate fi supusă categoria de persoane vulnerabile a străinilor angajaţi.

Astfel, angajatorul va depune un set de documente la IGI care sunt analizate şi, în situaţia în care nu sunt constatate nereguli, se va emite un aviz de angajare care îi permite să încadreze în muncă un străin. Termenul de emitere a avizului este de 30 zile de la data depunerii cererii complete (maximum 45, în situaţia în care mai sunt necesare verificări suplimentare).

Ce documente trebuie să conțină dosarul depus la IGI pentru obținerea avizului?

  • Cerere motivată însoţită de dovada împuternicirii legale a persoanei care reprezintă angajatorul în fața IGI;
  • Documente ce privesc legalitatea activităţii desfăşurate de angajator;
  • Documentele aferente procesului de selecție a străinului care dovedesc respectarea Principiului Preferinţei Comunitare;
  • Documente referitoare la străinul ce urmează a fi angajat.

Reprezentantul Direcției pentru imigrări a Muncicipiului București a prezentat concret participanților la conferință care sunt condiţiile și documentele pentru eliberarea avizului de angajare.

Cum obține un străin viza de ședere de lungă durată?
În vederea intrării pe teritoriul României şi semnării contractului de muncă, străinul vizat de angajator se va deplasa la misiunea diplomatică românească din statul de origine sau de reşedinţă pentru a obţine o viză de lungă şedere în scop de muncă/detaşare, după caz.
Viza trebuie solicitată în maximum 60 de zile de la data emiterii Avizului de angajare.
Termenul de emitere a vizei este de max. 10 zile de la data depunerii cererii complete.
După intrarea în ţară şi semnarea contractului de muncă, străinul poate deja să își înceapă activitatea lucrativă.

Cum obține angajatul străin permisul de ședere?
În situaţia în care contractul de muncă are o durată mai mare de trei luni, străinul este obligat să solicite acordarea unui drept de şedere (materializat prin emiterea unui document de identitate – permis de şedere) care se reînoieşte de obicei anual.
În acest sens, trebuie să solicite personal acest lucru (se preiau date biometrice care vor fi inserate în permisul de şedere) la formaţiunea teritorială pentru imigrări de pe raza judeţului unde doreşte să îşi stabilească reşedinţa.

Solicitantul va depune un set de documente (copie pașaport, dovada spaţiului de locuit, copie după contractul de muncă, adeverinţă medicală, taxe), iar termenul de soluţionare este de 30 zile de la data depunerii cererii complete (maximum 45, în situaţia în care mai sunt necesare verificări suplimentare).

Reprezentantul Direcției pentru Imigrări a Municipiului București a precizat că străinii care beneficiază de un drept de şedere pe teritoriul României pentru oricare dintre scopurile prevăzute de O.U.G. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot solicita prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă, în urma obținerii unui aviz de muncă, fără obligativitatea obţinerii unei vize de lungă şedere pentru angajarea în muncă.

Actele normative referitoare la problematica angajării cetățenilor străini pe teritoriul României sunt următoarele:
O.G. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România – priveşte condiţiile pe care un angajator trebuie să le îndeplinească pentru a-i fi permisă primirea la muncă a unui străin;
OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – priveşte condiţiile de intrare şi şedere ale străinilor;
OUG 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene – priveşte coondiţiile de intrare şi rezidenţă a cetăţenilor UE/SEE şi Confederaţiei Elveţiene