Asociaţia OIREP Ambalaje: “Este evidentă tendinţa de a reglementa tot mai sever activitatea OIREP-urilor, fără a pune la dispoziţia acestora instrumentele necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor”

Mihaela Frăsineanu, director executiv al Asociației OIREP Ambalaje.

OIREP Ambalaje, asociație care reprezintă organizații ce implementează răspunderea extinsă a producătorilor (OIREP) la nivel național, atrage atenția asupra pericolului aprobării unui set de modificări ale procedurii de autorizare și funcționare a OIREP-urilor – și încercarea de etatizare a sistemului.

Potrivit Asociației de profil, prevederile proiectului de ordin de modificare și completare a Ordinului nr. 1368/2018 nu răspund nevoilor reale de a remedia problemele și neajunsurile semnalate până în prezent în interiorul industriei.

Reprezentanții Asociației OIREP Ambalaje au solicitat o analiză, înainte de a seta o formă finală a textului, cu implicarea tuturor actorilor care implementează aceste prevederi, cu scopul formulării unui cadru legal coerent, a evitării excesului de reglementare și a schimbării frecvente a normelor legale.

„Solicităm crearea unui grup de lucru, în care, în mod obligatoriu, să fie incluși toți cei care activează în acest domeniu, de la producători și reprezentanții acestora, OIREP-urile, până la autorități publice locale și operatori economici privați, pentru analizarea tuturor reglementărilor care necesită modificări sau completări, și abia apoi intervenirea la nivel legislativ, prin adoptarea unor norme legislative adecvate și care să permită în mod real gestionarea mai eficientă a deșeurilor de ambalaje și, implicit, o mai bună îndeplinire a obiectivelor din acest domeniu”, a declarat Mihaela Frăsineanu, director executiv al Asociației OIREP Ambalaje.

Totodată, Asociația atrage atenția și asupra faptului că nu există nicio justificare a urgenței promovării acestui act normativ, deoarece acesta nu răspunde realităților economice și sociale reglementate. Mai mult, prin modificările propuse, în special prin retragerea licenței pentru neîndeplinirea obiectivelor, se încalcă în mod flagrant normele de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr.24/2000, cât și prevederile în materie ale Legii nr.249/2015, privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

La toate aceste se adaugă riscul restrângerii concurenței pe piața OIREP-urilor, fapt ce ar conduce la un blocaj complet, extrem de dificil de soluționat și cu impact negativ asupra îndeplinirii obligațiilor producătorilor, deci și ale României, în materie de gestionare a deșeurilor de ambalaje.

„În acest moment, este evidentă tendința de a reglementa tot mai sever activitatea OIREP-urilor, fără a pune la dispoziția acestora instrumentele necesare pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite în sarcina lor și fără ca obligațiile tuturor factorilor implicați în gestionarea deșeurilor de ambalaje (mai ales ale ADI/UAT-urilor) să fie similare și îndreptate în direcția unei mai bune gestionări a deșeurilor.”

„Propunerea noastră este instituirea unui mecanism mult mai viabil, în care evaluarea îndeplinirii obligațiilor de către organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor să fie împărțită în două: una în care să fie incluse obligațiile esențiale în activitatea pentru care aceste organizații au primit licența de operare, și una în care să fie incluse obligațiile a căror nerespectare poate fi remediată într-un timp rezonabil, adică cele care nu au impact major asupra activității de bază, respectiv îndeplinirea obiectivelor de reciclare”, a mai completat directorul executiv al Asociației.

Asociația OIREP Ambalaje acționează, în contextul desfășurării activității specifice în domeniul gestionării ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, în raport cu autoritățile române și ale Uniunii Europene, pentru asigurarea unui cadru legal optim din punct de vedere financiar și operațional pentru implementarea eficientă a Răspunderii Extinse a Producătorilor.