Sprijin financiar acordat asociatiilor de fermieri din sectorul legume-fructe

Ajutorul financiar se asigura din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), ca urmare a modificarii legislatiei UE in sectorul fructelor si legumelor. Pentru a primi ajutorul financiar, beneficiarii trebuie sa depuna si sa aiba aprobat un program operational. Programele operationale au o durata minima de trei ani si maxima de cinci ani. Ajutorul financiar va fi egal cu valoarea contributiilor financiare ale membrilor sau ale organizatiei de producatori, platite efectiv, dar limitat la 50% din valoarea reala a cheltuielilor suportate de organizatia de producatori, anunta agentia de presa Mediafax.

Sprijinul financiar comunitar este limitat la 4,1% din valoarea productiei comercializate (VPC) a fiecarei organizatii de producatori, pragul putand fi majorat in functie de anumite criterii. Procentul de 4,1% din VPC poate fi majorat la 4,6% din VPC in cazul organizatiilor de producatori si la 4,7% din VPC in cazul altor forme asociative pentru comercializare, cu conditia ca suma ce depaseste 4,1% din VPC sa fie destinata masurilor de prevenire si gestionare a crizelor.

Organizatiile de producatori recunoscute pana la data intrarii in vigoare a hotararii adoptate pe 5 octombrie de Guvern isi pastreaza recunoasterea si pot beneficia de prevederile acesteia, cu conditia respectarii obligatiilor asumate la data recunoasterii.

Organizatiile de producatori care au un program operational aprobat inainte de data intrarii in vigoare a hotararii solicita in scris la centrele judetene ale APIA, pana la data de 1 noiembrie 2017, dupa caz continuarea, modificarea sau inlocuirea programului operational pentru a beneficia de prevederile hotararii.

Prevederile se aplica inclusiv programelor operationale depuse spre aprobare pentru care nu a fost finalizata procedura de aprobare pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Prin acordarea sprijinului financiar se urmareste cresterea cantitativa si calitativa a produselor din sectorul fructe si legume si cresterea nivelului de valorificare a productiei, care impreuna pot asigura stabilizarea nivelului preturilor produselor pe piata; asigurarea materiei prime pentru unitatile de procesare; echilibrarea balantei comerciale prin stimularea ofertei de legume-fructe din productia autohtona.

Totodata, actul normativ prevede adoptarea de norme pentru punerea in aplicare a prevederilor acestei hotarari, care se aproba prin ordin al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. La data intrarii in vigoare a noii hotarari se abroga HG nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar si organizatiilor de producatori in sectorul fructe si legume, cu modificarile si completarile ulterioare.