Split TVA încalcă tratatul UE și trebuie eliminat din legislație

Pe 8 noiembrie, Comisia Europeană a decis să trimită României o scrisoare de “punere în întârziere” pentru aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA (Split TVA). Scrisoarea de punere în întârziere urmează unei comunicări adoptate tot pe 8 noiembrie de către Comisie, prin care se respinge o cerere din partea României de derogare de la normele UE în acest domeniu, din cauza preocupărilor legate de principiul proporționalității și de compatibilitatea cu tratatul privind funcționarea UE. În cazul în care România nu ia măsuri în următoarele două luni, Comisia poate transmite „un aviz motivat” autorităților române.

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

România aplică acest mecanism alternativ de colectare a TVA (în care TVA-ul este plătit într-un cont blocat separat) de la 1 ianuarie 2018, „ceea ce creează o sarcină administrativă majoră pentru întreprinderile oneste care își desfășoară activitatea în România”. Această dispoziție este obligatorie pentru anumite întreprinderi, care trebuie să deschidă un cont bancar de TVA blocat separat.

Clienții lor trebuie să împartă plata facturii, achitând TVA separat în contul de TVA al furnizorului. Contribuabilul poate utiliza suma colectată în contul special de TVA exclusiv pentru plata TVA către trezorerie și către furnizorii săi. Măsurile contravin atât normelor UE în materie de TVA (Directiva 2006/112/CE a Consiliului), cât și libertății de a presta servicii (articolul 56 din TFUE).