Înăsprirea sancțiunilor pentru comercianți: observații asupra proiectului ANPC

195

Sancțiunile aplicate comercianților ar urma să ajungă până la 5% din cifra de afaceri, arată un proiect de ordonanță de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative referitoare la protecția consumatorilor, publicat de ANPC pe site-ul propriu. Preocuparea ANPC este să ofere o protecție mai mare consumatorilor, impunând sancțiuni proporționale și descurajante, ca urmare a constatărilor legate de faptul că un număr foarte mare de comercianți sau producători încălcă pe scară largă și în mod repetat legislația.

Modul în care a fost redactat și propus proiectul ridică unele semne de întrebare, după cum vom arăta în cele ce urmează Georgiana Singurel, Partener și Silvia Axinescu, Senior Managing Associate, Reff și Asociații.

Anumite aspecte de ordin pur tehnic-legislativ, care astăzi lipsesc, precum fundamentarea proiectului din perspectiva impactului socio-economic și administrativ, justificarea caracterului urgent care necesită adoptarea proiectului normativ prin OUG, și nu prin lege, justificarea temeinică necesară pentru exceptarea contravențiilor de la regimul achitării a jumătate din minimul amenzii − se așteaptă să fie adresate în mod corespunzător de către ANPC.

Georgiana Singurel, Partener, Reff și Asociații

Chiar și prezumând că aceste aspecte vor fi curând rezolvate, Georgiana Singurel, Partener și Silvia Axinescu, Senior Managing Associate, Reff și Asociații își exprimă îngrijorarea în legătură cu modul în care noile sancțiuni propuse sunt efectiv reglementate în proiectul de act normativ vizat. În opinia specialiștilor ar trebui reanalizate:
– Definirea noțiunii de cifră de afaceri și, mai ales, perioada la care aceasta se raportează;
– Stabilirea unor reguli clare privind individualizarea și proporționalitatea sancțiunilor aplicate în raport de gravitatea încălcărilor, având în vedere lipsa oricăror criterii, factori sau circumstanțe în funcție de care se vor stabili situațiile în care sancțiunea va consta în amendă al cărei cuantum este determinat ca procent din cifra de afaceri;
– Impactul creat asupra IMM-urilor de un sistem bazat pe sancțiuni determinate prin raportare la cifra de afaceri;
– Impactul proiectului asupra comercializării produselor în alte state membre în care nu există asemenea sancțiuni, din perspectiva modalității de raportare a cifrei de afaceri (local sau de grup), precum si din perspectivă reputațională;
– Oportunitatea stabilirii unei proceduri de clemență pentru comerciantul în cauză, în cazul cooperării cu autoritatea, similară cu procedura din domeniul concurenței;
– Oportunitatea acordării unei perioade de tranziție (sau de grație), pentru comercianți, în vederea asumării unor măsuri adecvate pentru asigurarea conformării cu noile cerințe și, mai ales, pentru evitarea noilor sancțiuni.

Observații
Experiența specialiștilor Reff și Asociații în legătură cu sancțiunile impuse de ANPC arată că, de multe ori, nu există o jurisprudență unitară nici în rândul inspectorilor (în sensul că pot exista viziuni diferite de la județ la județ), nici la nivelul soluționării plângerilor comercianților de către instanțele de judecată (prevederile legale în materia protecției consumatorilor fiind interpretate în mod diferit în practică).

În acest sens, în măsura în care proiectul va fi adoptat, analiștii consideră că un rol esențial în legătură cu aplicarea acestuia îl va avea instruirea personalului ANPC și transmiterea de îndrumări sau recomandări inspectorilor astfel încât maniera de abordare a posibilelor încălcări în materia protecției consumatorilor să fie unitară.

Silvia Axinescu, Senior Managing Associate, Reff și Asociații

Totodată, specialiștii Reff și Asociații consideră că un rol foarte important în evitarea impunerii unor sancțiuni drastice îl va avea și procesul de educare a comercianților, atât prin asigurarea pregătirii corespunzătoare a personalului care interacționează în mod direct cu inspectorii ANPC, dar și prin verificarea mai atentă a proceselor care stau la baza creionării practicilor comerciale adresate comercianților sau a mesajelor de informare sau publicitate adresate consumatorilor.

O bună pregătire a comercianților în vederea conformării poate fi făcută fie prin participarea la training-uri sau sesiuni de pregătire, fie prin revizuirea sau conceperea unor politici și proceduri menite să asigure buna organizare a departamentelor și alocarea unor responsabilități clare angajaților care joacă un rol important în stabilirea aspectelor ce pot face obiectul controlului ANPC.