ACDBR- Dezbatere publică la București pe principalele propuneri de modificări legislative privind comerțul agroalimentar

Conferința de presă organizată la București pe 4 aprilie la Hotel Rin Central între orele 10.00 – 16.00 de Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România (ACDBR) a fost prilejuită de organizarea unei dezbateri asupra propunerilor de modificări legislative înaintate de ACDBR în cadrul Proiectului POCA 111846.

Subiectul conferinței de presă a fost independența comercială a României, în contextul:
• Lipsei accesului la fonduri europene pentru distribuția tradițională de bunuri,
• Lipsei forței de muncă în sectoarele producției și comerțului de bunuri agroalimentare,
• Expansiunii necontrolate a marilor rețele de super magazine.

„Obiectivul general al proiectului este formularea de propuneri alternative la politicile publice pentru actualizarea cadrului legislativ specific în vederea îmbunătățirii activităților de comerț cu produse agroalimentare din România, iar unul dintre rezultatele de program urmărite este modificarea a minimum cinci acte normative”, a precizat Ovidiu Gheorghe, Președintele Asociației ACDBR, Expert creare rețea disemniare în cadrul proiectului POCA 111846.

Astfel, principalele propuneri de modificări legislative vizate în cadrul proiectului implementat de asociație – “Legislație actualizată pentru un comerț calitativ cu produse agroalimentare” sunt următoarele:
1) Definirea distribuției de bunuri de larg consum în vederea eligibilității pentru programe cu finanțare europeană nerambursabilă
2) Limitarea autorizării suprafețelor de vânzare mai mari de 400 de mp exclusiv la teritoriul periurban
3) Redefinirea obiectivului real și implicit a unor termeni utilizați în conținutul Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
4) Sancționarea operatorilor economici care comercializează sau oferă cu titlu gratuit băuturi alcoolice minorilor
5) Condiționarea operatorilor economici din sectorul vitivinicol de apartenența la o asociație profesională, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile.

Dintre propunerile legislative, prioritară ar fi definirea activității de distribuție a bunurilor de larg consum, întrucât lipsa unei reglementări clare face ca acest sector să nu intre în Strategia națională de competitivitate, prevăzută în HG 775/2015, și astfel, companiile de distribuție să nu aibă acces la fonduri europene.

Cealaltă prioritate ar fi stoparea expansiunii necontrolate a marilor rețele comerciale, în aglomerările urbane, iar propunerea de modificare legislativă vizează amplasarea structurilor de vânzare cu suprafață mai mare de 400 m.p., exclusiv în teritoriul periurban, asa cum stabilește legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului.

La dezbaterea publică a propunerilor amintite au participat reprezentanții companiilor din sectorul distribuției de bunuri de larg consum, reprezentanți ai asociațiilor profesionale conexe (Dragoș Frumosu- Președinte al Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară, George Bădescu Director Executiv, Asociația marilor Rețele Comerciale din România), reprezentanta Asociației Independent Retail Europe – Else Groen, Director General, reprezentanți ai autorităților etc.

Înființată în anul 2015, Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România are scopul de a reprezenta interesele legitime ale sectorului de distribuție de bunuri din România, iar în prezent are în componență un număr de 35 de companii, cu o cifră totală de afaceri de cca. 700 milioane de euro, cca. 5.500 de angajați și o flotă auto de aproximativ 3.500 de mașini.
Membrii ACDBR cumulează 115.000 de clienți, asigurând distribuția tradițională a bunurilor de larg consum pe teritoriul național.