ACDBR: avem nevoie de suport imediat pentru optima funcționare a lanțului alimentar și a distribuției de alimente

373

Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România (ACDBR) a retrimis Primului Ministru al României o petiție, prin care solicită declararea distribuției de bunuri drept sector strategic.

Ovidiu Gheorghe, Președntele Asociației, cere crearea unor pachete de măsuri de intervenție guvernamentală, în spiritul Comunicării Comisiei Uniunii Europene din 19 martie 2020 privind “Cadrul temporar pentru măsurile de ajutor de stat pentru sprijinirea economiei” și conform cu “Deciziile Parlamentului European din 26 martie 2020, privind răspunsul comun al UE la pandemia COVID 19.”

ACDBR trage un semnal de alarmă public asupra riscului mare de Securitate alimentară, adică acela al sincopelor în asigurarea hranei populației.

“Suntem cei care asigurăm fluxul neîntrerupt de marfă între producători și magazinele în care intră clienții finali. 44% din populația României traiește în mediul rural, unde există doar magazine aprovizionate de noi.”

“Apariția blocajelor comercianților va duce imediat la disfuncții majore în asigurarea cu alimente a populației.” se spune în scrisoarea deschisă adresată autorităților publice.

Solicitările adresate Primului Ministru și Ministerului Economiei sunt, după cum urmează:

 1. Analiza Guvernului asupra gradului de risc sectorial în economie cu incidență critică asupra populației și stabilirea Sectoarelor strategice.
 2. Facilitarea accesului la mijloace sanitare performante de protecție împotriva infectării cu Covid 19 pentru toți angajații din domeniile comerț cu ridicata și comerț cu amănuntul.
 3. Plata debitelor Statului către toți operatorii economici în maximum 15 zile, cu efectuarea ulterioară a controlului legal.
 4. Acordarea unor finațări nerambursabile directe de către Guvern întreprinderilor aflate în dificultate, din cauza efectelor directe sau indirecte asupra acestora generate de intervenția statului.
 5. Achitarea în totalitate şi direct din bugetul de stat a indemnizaţiei aferente concediilor medicale pentru angajații bolnavi de coronavirus sau aflați în carantină sau autoizolare.
 6. Amânarea plății tuturor obligațiilor fiscale ale tuturor contribuabililor pe perioada stării de urgență plus două luni de la încetarea acesteia, fără calcularea penalităților de întârziere.
 7. Suspendarea plății ratelor, a dobânzilor la credite, linii de credit și leasinguri tuturor contribuabililor pe perioada stării de urgență plus două luni de la încetarea acesteia, fără calcularea penalităților de întârziere, fără capitalizarea dobânzii. Aceasta este măsura reprezintă realul suport acordat de Guvern și nu doar o garantare a veniturilor viitoare ale băncilor.
 8. Crearea de către Guvern a unor scheme de împrumut bancar garantate de stat, cu dobândă subvenționată 100%.
 9. Nediscriminarea prin actele normative elaborate a antreprenorilor în funcție de codurile CAEN ale acestora.
 10. Crearea unor Comitete de urgență pe sectoare economice, care să analizeze situația existentă, să anticipeze efectele pe termen imediat, scurt și mediu, totodată să formuleze, clar și în raport cu normele legale incidente, măsurile și normele de aplicare ce pot fi propuse spre aprobare și promulgare de către Guvern. Comitetele pot fi formate din reprezentanți ai asociațiilor/patronatelor, ministerelor sectoriale și ai Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Justiției și Ministerului Afacerilor Interne, astfel încât activitatea să fie una obiectivă, eficienta și rapidă în elaborarea și propunerea soluțiilor optime.
 11. Acordarea de către Guvern a prezumției de nevinovăție tuturor contribuabililor și, în consecință, debirocratizarea măsurilor luate de Guvern prin OUG-urile deja adoptate, astfel încât acestea să fie operabile imediat și fără constrângeri inutile.

Petiția este semnată în numele Asociației Companiilor de Distribuție de Bunuri din România de Președintele său, Ovidiu GHEORGHE.