76% dintre etichetele membrilor Asociației Berarilor comunică valoarea energetică la 100 ml de produs

23

Asociația Berarii României anunță că 76% din berile aflate în portofoliile membrilor săi au menționată pe etichetă, fie în varianta ei fizică, fie în varianta ei online, valoarea energetică corespunzătoare pentru 100 ml de produs.

Începând din anul 2015, membrii Asociației Berarii României au ales să aplice voluntar Regulamentul UE 1169/2011, referitor la informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare. Astfel, pe parcursul a mai bine de patru ani, informația privind valoarea energetică corespunzătoare pentru 100 ml de produs a fost inclusă progresiv pe etichete, fie în varianta lor tipărită, fie în varianta lor online, astfel încât consumatorii români o pot regăsi în prezent în cazul a 76% din produsele care aparțin Berarilor României.

Acest demers al membrilor Berarii României reafirmă respectul pe care producătorii locali de bere îl au pentru dreptul la informare al consumatorilor români, având în vedere faptul că Regulamentul UE 1169/2011 nu se aplică băuturilor cu o concentrație alcoolică de peste 1,2%, în consecință el nefiind obligatoriu pentru berea cu alcool comercializată în România.

„Valoarea energetică a produsului este o informație care vine în completarea listei ingredientelor de fabricare la care consumatorii aveau deja acces de foarte mulți ani, demonstrând faptul că Berarii României acționează în spiritul transpatenței și respectului față de consumator”, a declarat Julia Leferman, Director general Asociația Berarii României.

Demersul Berarilor României este parte integrantă a angajamentului asumat la nivel european, în 2015, de către organizația Berarii Europei, de a aplica voluntar Regulamentul UE 1169/2011 în rândul celor peste 9.500 producători de bere europeni pe care îi reprezintă. După aproape cinci ani de demers neîntrerupt, Berarii Europei au raportat recent nivelul atins de integrare pe etichete a valorii energetice a produselor. Astfel, aplicarea voluntară a Regulamentului UE a făcut ca în prezent 60% din berile comercializate în Europa să aibă menționată pe etichetă, fie în varianta ei fizică, fie în varianta ei online, valoarea energetică corespunzătoare pentru 100 ml produs.

În ambele cazuri, și la nivel local, și la nivel european, obiectivul de implementare stabilit pentru perioada 2015 – 2019 a fost depășit. Demersul va continua însă până în momentul în care ponderea de implementare va atinge 100%.