Administrația Fondului pentru Mediu a ieșit astăzi cu un anunț important ce clarifică o îngrijorare majoră a producătorilor de mărci proprii: cine preia responsabilitatea taxelor de mediu în cazul brandurilor proprii ale retailerilor?

Răspunsul – deținătorul mărcii – părea unul clar până în data de 17 iulie 2018 când au fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 74 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Eliminarea unui paragraf important – „Produsele fabricate pentru un distribuitor sau importator care îşi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs se consideră a fi introduse pe piaţa naţională de către acesta” a generat confuzie și îngrijorare în rândul producătorilor de mărci proprii, aceștia din urmă solicitând clarificări instituției.

Preluarea de către producători/furnizori a taxelor de mediu pentru mărcile proprii ale retailerilor ar fi reprezentat o lovitură majoră pentru primii, prin presiunea uriașă reprezentată de această decizie.

AFM a revenit astăzi cu următoarele precizări:

Informare referitoare la ambalajele introduse pe piața națională, personalizate cu marca
sau denumirea operatorului economic pentru care au fost fabricate: Pentru stabilirea responsabilității în cazul obligațiilor datorate la Fondul pentru mediu, în cazul introducerii pe piața națională de produse ambalate în ambalaje personalizate, semnificația sintagmei de “introducere pe piața națională” prevăzută la lit. r) din anexa nr. 1 la Legea nr. 249/2005 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare:

 • r) introducere pe piaţa naţională – a face disponibil, pentru prima oară, un
  produs pe piaţa naţională. Persoana juridică cu sediul în România care,
  potrivit legislaţiei aplicabile produsului respectiv, introduce pe piaţa naţională
  un produs, se consideră ca fiind responsabilă potrivit art. 16 alin. (1) şi pentru
  ambalajul produsului”

trebuie corelată cu definițiile prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, respectiv:

 1. „punere la dispoziție pe piață” înseamnă furnizarea unui produs pentru
  distribuție, consum sau utilizare pe piața comunitară în cursul unei activități
  comerciale, în schimbul unei plăți sau gratuit;
 2.  „introducere pe piață” înseamnă punerea la dispoziție pentru prima oară
  a unui produs pe piața comunitară;
 3.  „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care fabrică un
  produs sau pentru care se proiectează sau se fabrică un astfel de produs și
  care comercializează acest produs sub numele sau marca sa;”.
  Precizăm că Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică de la 1 ianuarie 2010,
  este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
  Semnificații similare ale noțiunii de ”producător” există reglementate inclusiv
  la art. 2 pct. 4 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992, republicată, privind
  protecţia consumatorilor:
 4. producător:
  (…)
  c) operatorul economic care îşi aplică denumirea, marca sau un alt semn
  distinctiv pe produs (…);”.

Prin urmare, declararea și plata obligațiilor fiscale reglementate la
art. 9 alin. 1 lit. d) respectiv lit. q) din OUG 196/2015 privind Fondul pentru mediu, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare este în sarcina
operatorului economic pentru care se proiectează sau se fabrică respectivele
produse (ambalaje personalizate), pe care acesta le introduce pe piața națională,
inclusiv prin magazinele proprii.