Produsele neambalate trebuie comercializate cu informații despre posibilii alergeni conținuți

Începând de astăzi*, produsele alimentare nepreambalate (produsele vrac) vor prezenta, în mod obligatoriu, informații privind prezența unor substanțe sau produse care pot cauza alergii sau intoleranță. Astfel, informațiile trebuie să fie disponibile și accesibile, direct la locul de desfacere/vânzare a produselor alimentare nepreambalate sau, în cazul comercializării la distanță, înaintea achiziționării acestora.

De asemenea, informațiile trebuie să fie înscrise într-un loc vizibil ușor accesibil, lizibil, de neșters și să nu fie ascunse de alte materiale scrise sau fotografice.

Nu în ultimul rând, pentru produsele alimentare nepreambalate, oferite spre vânzare la distanță, informațiile privind substanțele/produsele care pot cauza alergii sau intoleranță vor figura pe suportul de vânzare, pe eticheta de preț sau pe ambalajul de transport, precum și în orice material informativ.

*Ordinul Președintelui ANPC nr. 163 din 03.06.2021 reglementează furnizarea de informații privind prezența unor substanțe sau produse care pot cauza alergii sau intoleranță la produsele alimentare neambalate. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 14.06.2021.

ANPC definește un produs alimentar nepreambalat drept un produs alimentar în vrac sau care se toarnă, care nu este supus operaţiunii de preambalare şi care, pentru a fi comercializat, este măsurat şi cântărit în prezenţa consumatorului.